top of page

2023-2024 年 PK-5 英文补习班学生公告 (2023-2024 PK-5 Tutoring Students Announcement)

Updated: Aug 25, 2023In the future, please check the following sites for the Student Master List and the Student Waitlist. 今后,请在以下网站查看学生总名单和学生等候名单。

 

8/16/23

学号 ID

​​学生名字 Student Name

123077

Colleen Xie

123078

Donald Xie

123079

Nathan Xie

123081

Andrew Zhang

123082

Anna Zhang

123083

Elvis Chen

123084

Garret Lau

123085

Geoffrey Liu

123086

Jayden Deng Kuang

123087

Jayden Huang

123088

Jimmy Huang

123089

Jimmy Zhang

123090

Kaelynn Jiang

123091

Leen Zhu

123092

Lucas Deng

123093

Matthew Lin

123094

Olivia Li

123095

Phoebe Chen

123096

Austin Huang

123097

Audrey Huang

123098

Hannah Li

123099

Ashley Wu

123100

Tina Xu

123101

Joyce Deng

123102

Jiahao Cen

123103

Katelyn Wu

123104

Anita Xie

123105

Jaden Xie

123106

Anders Wu

123107

Keegan Lin

123108

Cheryl Sirou Xu

123109

Sharon Xu

123110

Sophie Tam


 

8/14/23

学号 ID

学生名字 Student Name

123080

Hailey Lui


 

8/7/23

学号 ID

学生名字 Student Name

123075

Audrie Zhu

123076

Gianna Li

123077

Ethan Lin


 

8/2/23

学号 ID

学生名字 Student Name

123074

Martin Ouyang


 

7/31/23

学号 ID

学生名字 Student Name

123050

Kiley Xian

123051

Kyle Chen

132052

Lucas Liao

123053

Madeline Zhu

123054

Maggie Li

123055

Mavis Li

123056

Nikki Wu

123057

Noah Zhao

123058

Qianqiao Kuang

123059

Terrance Deng

123060

Tong Fu

123061

Vivian Zhu

123062

Will Chen

123063

Winston Lin

123064

YaoHua Lin

123065

Yifan Wan

123066

Yinming Zhu

132067

Zhenhui Ye

123068

Zikiu Yu

123069

Zirui Chen

123070

Ziyan Yu

123071

Carlin Lui

123072

Angela Zhang

123073

Louise Guan


 

7/26/23

学号 ID

学生名字 Student Name

​123001

Aaron Lin

​123002

Aaron Jiang

​123003

Addison Liu

​123004

Adrian Deng

​​123005

Ainsley Liu

​123006

​Albert Lin

​123007

Alex Woo

​123008

​Allison Jiang

​123009

Alston Zhu

​123010

Alvis Li

​123011

​Angela Zhang

​​123012

Annie Dengkuang

​123013

​Anson Zhu

​123014

​Arielle Lau

​123015

Ashley Li

123016

​Blake Bao

​123017

​Cariana Kuang

123018

​Caron Kuang

123019

Chenxi Zhang

123020

Chloe Kuang

​123021

Chloe Rong

​123022

Chris Zhang

123023

​Christy Chen (3rd Grade)

123024

​Chuyang Kuang

​123025

Connie Liu

​123026

Crystal Chen

​123027

Eddie Zhang

​123028

Elize Chen

​123029

Emily Luk

​123030

Esteban Zhang Hung

123031

Ethen Luo

​123032

Gabrielle Zeng

​123033

Gianna Zeng

​123034

​​​Hailan Huang

​123035

Ivan Huang

​123036

​Janice Liu

​123037

Jasmine Kuang

​123038

​Jaycie Liu

​123039

Jayden Jiang

​123040

Jaymen Huang

​123041

Jenny Ye

123042

Jeremy Zheng

123043

​Jessica Ye

123044

Jonathan Law

123045

Joyce Ouyang

123046

Ka Laam Li

123047

Kaisan Xiong

123048

Kaylee Liao

​123049

Kent Truong


Comments


bottom of page